SEB 150 års jubileum

Vi levererade tekniken och personal till SEB’s 150 års jubileum 2006.
Fem evenemang på fyra olika orter med sammanlagt 3 500 gäster
LT Audio i samarbete med Faciemus.


Time laps video